Usługi - POMIARY CERTYFIKACYJNE

Pomiar okablowania jest niezbędny do weryfikacji jakości okablowania, pod kątem sprawdzenia czy spełnia ono wymagania danej kategorii/klasy zainstalowanych komponentów. Polecamy aby sprawdzić czy wykonawca wykonał okablowania zgodnie z normami, tylko wtedy mamy pewność, że powierzone prace zostały wykonane poprawnie z zachowaniem wysokiej jakości materiałów.

Do pomiarów stosujemy przyrząd pomiarowy Fluke DTX-1800

Testowane parametry:

- mapa połączeń,
- długość,
- czas propagacji,
- różnica opóźnień,
- rezystancja pętli DC,
- Insertion Loss,
- Return Loss (RL),
- RL @ Remote NEXT,
- NEXT @ Remote,
- Attenuation-to-crosstalk Ratio (ACR),
- ACR @ Remote,
- ELFEXT,
- ELFEXT @ Remote,
- Power Sum ELFEXT,
- PSELFEXT @ Remote,
- Power Sum NEXT,
- PSNEXT @ Remote Power Sum ACR,
- PSACR @ Remote

Kompletne pomiary przekazujemy w formie papierowej bądź elektronicznej. Pomiary okablowania są niezbędne do uzyskania gwarancji na wykonany system okablowania strukturalnego. 

 

Usługi - POMIARY OKABLOWANIA TELEFONICZNEGO


Wykonujemy pomiary sieci telefonicznym miernikiem 3M Dynatel 965DSP pod kątem przydatności do usług głosowych oraz ADSL.
Test lini obejmuję pomiar rezystancji względem ziemi, obcych napięć AC i DC, asymetri LCL itp.
Za pomocą pomiaru TDR można określić miejsce problemu w sieci.

Copyright © by GAWREX.PL

Tworzenie Stron Internetowych - CIK Jarosław Gumkowski